UPIS


dr Ondrej Franka
direktor BTŠ

Dragi budući studenti

Sledeći Hristovu zapovest koja nam je data u Velikom poslanju, nastojimo da podignemo učenike, što je od ključnog značaja za život i misiju lokalne crkve. Čvrsto verujemo da svaki hrišćanin treba da proučava Reč i da pomaže drugima da rastu u veri u Isusa Hrista. Stoga nadahnuta i nepogrešiva Božja Reč i njena primena u svakodnevnom životu i službi imaju centralno mesto u našem nastavnom planu. Držeći se iste te Hristove misijske zapovesti, verujemo da je glavni zadatak današnje crkve da donese dobru vest o Hristu svakom čoveku.

Pratite nasPredavanja od 6. do 10. Maja 2019.

Objašnjavanje Trojstva (8:00 - 12:00)

prof. dr. Kristijan Katbert


Biblijsko savetovanje (13:00 - 17:00)

prof. Alan Topam


Biblijska teologija (8:00 - 12:00)

prof. Ben Kastaneda

Duhovno preobražavanje (13:00 - 17:00)

prof. Kimberly Baldwin


Crkvena istorija 2 (8:00 - 12:00)

prof. dr. Džonatan Vudjard
IZDAVAŠTVO