UPIS


dr Ondrej Franka
direktor BTŠ

Dragi budući studenti

Sledeći Hristovu zapovest koja nam je data u Velikom poslanju, nastojimo da podignemo učenike, što je od ključnog značaja za život i misiju lokalne crkve. Čvrsto verujemo da svaki hrišćanin treba da proučava Reč i da pomaže drugima da rastu u veri u Isusa Hrista. Stoga nadahnuta i nepogrešiva Božja Reč i njena primena u svakodnevnom životu i službi imaju centralno mesto u našem nastavnom planu. Držeći se iste te Hristove misijske zapovesti, verujemo da je glavni zadatak današnje crkve da donese dobru vest o Hristu svakom čoveku.

Pratite nasPredavanja od 1. do 5. Oktobra 2018.

1. Godina

Orijentacija

Predavači: Dwayne Baldwin
Vreme: prepodne (08.00 - 12.00)


Uvod u teologiju

Predavač: Mark Redfern
Vreme: poslepodne (13.00 - 17.00)

2. Godina

Novi zavet i pozadina 1

Predavač: Reed Larson
Vreme: prepodne (08.00 - 12.00)


Biblijsko vođstvo

Predavač: David Vanacker
Vreme: poslepodne (13.00 - 17.00)

3. Godina

Osnivanje crkava

Predavač: Josh Montague
Vreme: prepodne (08.00 - 12.00)


Biblijsko vođstvo

Predavač: David Vanacker
Vreme: poslepodne (13.00 - 17.00)

4. Godina

Osnivanje crkava

Predavač: Josh Montague
Vreme: prepodne (08.00 - 12.00)


Biblijsko vođstvo

Predavač: David Vanacker
Vreme: poslepodne (13.00 - 17.00)


IZDAVAŠTVO