UPIS


dr Ondrej Franka
direktor BTŠ

Dragi budući studenti

Sledeći Hristovu zapovest koja nam je data u Velikom poslanju, nastojimo da podignemo učenike, što je od ključnog značaja za život i misiju lokalne crkve. Čvrsto verujemo da svaki hrišćanin treba da proučava Reč i da pomaže drugima da rastu u veri u Isusa Hrista. Stoga nadahnuta i nepogrešiva Božja Reč i njena primena u svakodnevnom životu i službi imaju centralno mesto u našem nastavnom planu. Držeći se iste te Hristove misijske zapovesti, verujemo da je glavni zadatak današnje crkve da donese dobru vest o Hristu svakom čoveku.

Pratite nas

Predstojeći modul - 10. - 14. Maj

1. godina
Duhovno oblikovanje - Kimberly Baldwin
nadglednik: Ondrej Franka
08:00 – 12:00

Biblijska teologija - Paul MacDonald
prevodilac: Mario Dega
13:00 – 17:00

2. godina
Istorija crkve 2- Matthew Rowley
prevodilac: Teodora Miceva
08:00 – 12:00

Novi zavet 2 - Mark Lauterbach
nadglednik: Miroslav Ribar
13:00 – 17:00

3. godina
Božiji atributi - Dwayne Baldwin/studenti
08:00 – 12:00

Novi zavet 2 - Mark Lauterbach
nadglednik: Miroslav Ribar
13:00 – 17:00IZDAVAŠTVO